Drenaaž

Kõrgete energiahindade puhul on eriti oluline, et kadusid soojustrassides võimalikult vähendada. Kergkillustik ulatab siingi abikäe, olgu siis olemasolevate trasside lihtsaks (lisa)soojustuseks või uute rajamisel korralikuks soojusisolatsiooniks ja dreenimiseks. Kergkillustikukihil on vee kapillaartõusu takistavad omadused.