Taristu

TEEDE JA TÄNAVATE MULLETE EHITUSMATERJAL

Kergkillustik on killustikulaadne kergtäide, millel on lisaks head soojustus- ja dreenimisomadused. Kõige laialdasemalt kasutatakse kergkillustikku madala kandevõimega ja külmakerkeohtlikele pinnastele ehitatavates taristurajatistes. Kergkillustik on üks kergemaid puiste-täitematerjale, olles samas väga hea kandevõimega. Lisaks lihtsale kasutamisele on ta sedavõrd kerge – u 200 kg/m³, et seda mahub koormasse kuni seitse korda rohkem kui tavalist täitematerjali.

Kergkillustik VitriCel tehnilised andmed

Külmaisolatsioonimaterjalina vastab kergkillustiku kiht kuni neli korda paksemale kuivale liivakihile. See vähendab oluliselt kulusid pinnase väljakaevamisele, kiirendab ehitamist ja vähendab vajalike täitematerjalide hulka. Kergkillustiku kasutamine võimaldab paigaldada torustikud-trassid tunduvalt kõrgemale tavapärasest külmumissügavusest, millega kaasneb vähenev vajadus kaeviku toestamiseks. Kergkillustiku mahumass konstruktsioonis moodustab vaid 20% sama kandevõimega tavatäitematerjali omast. Kergkillustikku kasutades väheneb oluliselt ka järeltihenemise/-vajumise oht. Kergkillustiku kihil on vee kapillaartõusu takistavad omadused.

Kergkillustik kergtäite paigaldamine ei nõua erivarustust – kasutatakse tavalisi ehitusseadmeid ja töövahendeid. Võrreldes ettevaatlikku käsitlemist ja väga täpset eelnevat pinnasetööd nõudvate plaatisolatsioonimaterjalidega on kergtäite paigaldamine väga lihtne ega vaja eriväljaõppega töölisi.

Kergkillustiku tükkidel on hulktahuka kuju, karedad murdpinnad ja tänu tükkide omavahelisele „iselukustumisele“ erakordselt suur varikaldenurk – kuni 45°. Tänu sellele saab teede ja tänavate renoveerimistöid teha paindlikult – pool teed-tänavat korraga. Sama argument pädeb ka kuluefektiivsel torustike-trasside ehitusel ja remondil. Need omadused võimaldavad ka oluliselt lihtsamat käsitsemist ehitusobjektidel ja vähendavad seega tööjõukulusid.

Rohepööret arvestades – kergkillustikku toodetakse taaskasutatud klaasist ja sellel on väike CO2 jalajälg. Kui rajatis või konstruktsioon on oma elutsükli lõpetanud, saab kergkillustikku taaskasutada. Soome VTT katsetuste põhjal võib kergkillustikku kasutada ka täitematerjalina ja/või külmaisolatsioonina (põhja)veehaarde piirkondade tee-, tänava- ja põllumajandusrajatistes.

PLATSIDE, VÄLJAKUTE JA SPORDIRAJATISTE ALUNE TÄIDE

Järjest enam ehitatakse meilgi nõrkadele pinnastele või renoveeritakse olemasolevat, kus on oht vajumite tekkeks ja külmakahjustusteks. Tihti unustatakse, et uued täited, sillutised jmt võivad avaldada pinnasele suuremat survet kui aluspinnas suudab taluda. Vajumistega ja külmumistega võivad puruneda ka trassid/torustikud, rääkimata lihtsalt käigu- ja sõidupindade lääpa- või lohkuvajumisest. Neid probleeme saab ennetada kavandamisel õigete lähteandmete arvessevõtmisega ja asjakohaste täitematerjalide valikuga.

Kergkillustik toimib konstruktsioonides kergendaja ja soojustusmaterjalina. Kergkillustikku saab kasutada kõigis alumistes konstruktsioonikihtides, mille peale tehakse kande- ja kulumiskiht. Kergkillustiku kihil on vee kapillaartõusu takistavad omadused.

Keerukate reljeefsete linnaruumielementide ja rularampide ehitamisel on kergtäide lausa asendamatu materjal.

KOORMUSE VÄHENDAJA

Kergtäide on asendamatu maalihkeohtlikele pinnastele ehitades.

Tugiseinatarindites ja muldekonstruktsioonides saab tänu Kergkillustiku madalale puistetihedusele ja suurele varikaldenurgale koormusi pinnasele või konstruktsioonidele oluliselt vähendada – seega nende tugevus võib olla tunduvalt väiksem, mis omakorda tähendab olulist säästu, näiteks terase, betooni, raketise keerukuse, aga mis kõige tähtsam – tööjõu arvelt.

Kergtäitega konstruktsiooni surve pinnasele või tarindile on 70-90% madalam võrreldes tavaliste täitematerjalidega. See võimaldab ehitusplatsi suurust vähendada, seda tõhusamalt kasutada või opereerida väga kitsastes tingimustes.

Vaivundamentide konstruktsioonis aitab kergkillustikutäide vältida vajumistest tingitud lisa- ja külgkoormusi. 

Ökodukt

TORUSTIKE JA TRASSIDE SOOJUSTUS

Kõrgete energiahindade puhul on eriti oluline, et kadusid soojustrassides võimalikult vähendada. Kergkillustik ulatab siingi abikäe, olgu siis olemasolevate trasside lihtsaks (lisa)soojustuseks või uute rajamisel korralikuks soojusisolatsiooniks ja dreenimiseks. Kergkillustiku kihil on vee kapillaartõusu takistavad omadused.