Teedeehitus

Vahtklaas on killustikulaadne kergtäide, millel on lisaks head soojustus- ja dreenimisomadused. Kõige laialdasemalt kasutatakse vahtklaasi madala kandevõimega ja külmakerkeohtlikele pinnastele ehitatavates taristurajatistes.