Projekt „Klaasvahtkillustiku tehas” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti käigus rajati klaasvahtkillustiku tehas aadressile Krossi tee 6, Järvakandi. Uus tootmishoone rajati koos klaasvahtkillustiku tootmiseks vajamineva sisseseadega.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Tänu klaasvahtkillustiku tehase rajamisele võetakse täiendavalt ringlusse 11 000 tonni ehitus- ja lammutusjäätmete hulka kuuluvaid lehtklaasi jäätmeid aastas. Klaasvahtkillustik on saavutanud ehitusmaterjalina suure populaarsuse tänu oma kergusele, mis teeb nii toote transpordi kui paigaldamise lihtsaks.

Projekti maksumus (EUR):

5 582 364,00   

Toetuse summa (EUR):

3 907 654,80Klaasvahtkillustiku omaduste parendamise võimalused projekti kaasrahastas Euroopa Liit

Lühikokkuvõte:
Projekti käigus analüüsiti erinevaid toormaterjale ning kaardistati võimalused valmistoodangu parameetrite parandamiseks, et seeläbi tõsta ekspordivõimekust.

Tulemus:
Leiti seni kasutatud toormaterjalides aspekte, millede asendamisel on võimalik valmistoodangu parameetreid parendada.

Projekti maksumus:
9400 EUR

Toetuse summa:
7500 EUR